• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Ülkelerin Askeri Teknolojilere Verdiği Önem

  • Oyla
    Loading...

Modern çağ olarak adlandırdığımız günümüzde hayatı resmen teknolojik gelişimler şekillendirmektedir. Eskiden ülkelerin teknoloji politikaları tamamen askeri temeller üzerinde şekillenirken, günümüzde her türlü alanda ilerleme ve gelişme söz konusudur. Her geçen gün özellikle sağlık ve uzay teknolojileri alanında yaşanan yeni gelişmelere bir tanık olmaktayız. Ancak ülkelerin askeri teknolojilere vermiş olduğu önem hiçbir zaman geri plana atılmamıştır.

Askeri Teknolojilere Verilen Önem

Teknolojide yaşanan her türlü gelişme doğrudan veya dolaylı bir şekilde hayatımızı etkilemektedir. Ayrıca teknolojik gelişmişlik doğrudan doğruya ülkelerin gelişmişlik düzeyini de simgeler bir hal almıştır. Bu yüzden ülkeler arasında büyük bir teknolojik rekabet söz konusudur. Her ülke teknoloji alanında üst sıralara tırmanarak bu alanda söz sahibi olma arayışı içindedir. Ülkeler arasındaki bu rekabet teknoloji alanında birbiri ardına devrim niteliğinde gelişmelerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu gelişmelerde pay sahibi olan bir alan da askeri teknolojidir.

Ülke siyasetinde askeri teknolojilere verilen önem oldukça büyüktür. Çünkü bir ülkenin askeri gücü ne kadar fazla ise diğer ülkelere olan caydırıcı gücü de o kadar fazla olmaktadır. Bu sebeple ülkeler askeri teknolojilerini geliştirmek için bu alana oldukça fazla yatırım yapmaktadırlar.

Askeri Teknolojide Söz Sahibi Olan Ülkeler

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Japonya, Türkiye ve Almanya ile birlikte daha birçok ülke askeri teknolojiler konusunda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Bu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri teknolojiye yapmış olduğu yatırımlar ve sağladığı katkılardan dolayı en üst sırada yer alırken, Rusya askeri alanda dünya çapında küresel bir ihracat gücüne sahiptir.

Geçmişten günümüze özellikle son iki yüz yıla baktığımızda ülkelerin dış siyasetini askerin gücün yönlendirdiğini görürüz. Askeri teknolojiler konusunda dışa bağımlı ülkeler zamanla büyük tehditlerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bu alanda söz sahibi olan ülkelerin diğer ülkeler üzerinde kurdukları baskı ve şiddet her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle bir ülkenin askeri gücü o ülke için can damarı niteliğindedir. Bu alanda kaydedilecek her gelişme geliştirilecek her yeni teknoloji o ülke için hayati önem taşımaktadır.