• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Erkeklerin Astrolojiye Bakışı Nedir

  • Oyla
    Loading...

 

Astroloji, insanları doğum tarihi ve saatlerine göre kategorize ederek, aynı grupta yer alanların hepsinin benzer karakter özellikleri göstereceği varsayımına dayanan bir inanış sistemidir. Temel burçlar belli periyodik tarihlere dayanırken, yükselen burçlar dünyaya geliş saatini ilgilendirmektedir. Uzun yıllardır bu inanış sistemi insanoğlunun büyük bölümünü etkilemektedir. Özellikle aynı burca mensup farklı kültürel özelliklerdeki kimselerin benzer karakter özelliklerine rastlamak oldukça şaşırtıcıdır.

Erkeklerin Burçlara Olan İlgisi

Tıpkı kadınlarda olduğu gibi erkeklerin astrolojiye bakışı da olumlu olabilmekte. Astroloji üzerine kafa yoran erkekler özellikle yeni bir ilişki, iş hayatındaki değişim, yeni eğitim atılımları gibi hayati konularda doğru tercihler yapabilmek adına bu alanda uzman kişilerin fikirlerini dinleyebilmekteler. Bir çok erkek hayatının aşkını bulduğunu düşündüğü anda, karşısındaki hanımefendiye hangi burca mensup olduğunu sorup onun hakkında araştırmalar yapmakta. Geçici ilişkilerde bile ilk adımı atan erkek, karşısındaki kadının zevk ve tercihlerini öğrenebilmek adına astrolojiden ve yıldızlardan faydalanmakta.

Yıldızlar Sistemi İle Günlük Hayata Yön Verme

Tanınmış astroloji uzmanları belli bir burcun mensuplarını yakın gelecekte nelerin beklediğini açıklarken bazı verilerden yararlanırlar. Bu anlamda yıldızların konumu ile kişilerin doğum haritaları yan yana getirilerek belli çıkarımlar yapılabilmekte. Mistik güçlere daha yüksek oranda inanma eğiliminde olan kadınların haricinde, erkekler de bazı kararlarını alırken bu verilerin yansımalarını dikkate alabiliyorlar. Örneğin yıldız haritasına göre kararsız bir gününde olduğunu düşünen bir erkek o günün alışveriş yapmak için çok ideal bir gün olmadığını fark edip bu yöndeki kararını erteleyebilir. Çoğu defa bu bakış eleştirilse bile birçok kez bunu eleştirenler de benzer şekilde davranabilmekteler.

Kendini mutlu hissetmeye ihtiyaç duyan insan, astrolojinin var saydığı olumlu niteliklerini birçok kez gururla açıklarken, kendisine atfedilen olumsuz özellikleri sıkılarak ifade etmekte ya da ifade etmekten kaçmakta. Mensubu olduğu burcun cesur, güçlü, zeki gibi karakter özellikleri taşıdığına inanan erkekler astrolojiye olan bakışlarını güçlendirirken, iki yüzlü ya da güvenilmez gibi sıfatlar yakıştırılan burç mensubu erkekler astrolojinin yalan ve safsatadan ibaret olduğunu düşünebilmekteler. Bu durum da dışarıdan bakınca oldukça insani görünmekte.